Home
 
  In English
 
  m/s Vindbådan
 
  m/s Öfararen
 
  Länkar/Kunder
 
  Aktuellt
 
  Resa till Huvudskär
 
  Beställningsregler
 

 Beställningsregler
 
 Vid avbeställning av bokningar mellan 15 maj - 15 sep, senare än 2 veckor före resdag, debiteras 100% av det avtalade priset. Mellan 16 sep - 14 maj debiteras 50% av det avtalade priset.
 
 Vid avbeställningar av bokningar gällande 15 maj - 15 sep, senare än 4 veckor före resdag, debiteras 75% av det avtalade priset. 16 sep - 14 maj 50% av det avtalade priset.
 
 Alla ändringar av beställt researrangemang skll skriftligen bekräftas för att vara gällande. Bokade tider kan ändras i mån om möjlighet.
 
 Ställer Dalarö Sjötransporter in resan p.g.a. otjänligt väder eller haveri, sker ingen debitering.
 
 Dalarö Sjötransporter förbehåller sig rätten att göra omdisponeringar i reseprogrammet p.g.a. väder och vind utan anspråk på ersättning.
 
 Force majeure: strejk, lockout, edsvåda, explosion, haveri, krig eller liknande krigstillstånd eller andra omsändigheter utanför rederiets kontroll, berättigar rederiet att häva avtalet utan skylldighet att utge skadestånd.
 
 Vid väntetid mer än 5 min debiteras för varje påbörjad 10 min period med 400.-, efter 22:00 debiteras 600.-. Priser inkl moms.
 
 Skador på bryggor: Rederiet friskriver sig från skyldigheten att ersätta skada på brygga i samband med anlöp med våra fartyg. Befälhavaren äger rätt att anvisa passagerarna till annan brygga i det fall det finns omständigheter som befälhavaren bedömer kan påverka säkerheten eller orsaka skada.
 

 

DALARÖ SJÖTRANSPORTER AB
Bengt Larson
Mästerlotsens väg 13
137 70 Dalarö

 

Telefon: 070-518 2788

 

E-post: dalaro.sjotransporter@telia.com